کنونیکال در وردپرس

سلام روز بخیر
نحوه ایجاد کنونیکال در وردپرس به چه صورت هست؟
یا انجام ریدایرکت های 301 و 302؟
باید از ماژول خاصی استفاده کنم؟